JA slide show

 

Шта је акциони план за младе

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
2010 - 2015. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-01 бр. 020- 53 од 30. априла 2010. године

 

 

[ о акционим плану и процесу израде ]

Шта је акциони план за младе
Акциони план представља документ којим ће се спроводити брига за младе и треба да буде усвојен од стране локалне власти, а израђен у партнерству са свим одговорним странама у циљу одрживости, транспарентности и демократичности процеса његовог доношења. Наш интерес је да све јединице локалне самоуправе, сва удружења грађана и остали субјекти друштвене заједнице, попут подмладака политичких странака, невладиних омладинских организација, неформалних група и организација младих и за младе, установа, институција и медија, међусобном сарадњом и заједничким деловањем допринесу постизању заједничких циљева:

 • Дефинисати задатке појединих ресора, надлежних тела, управа, организација и установа у испуњењу међународних, моралних, уставних и законских обавеза везаних за младе

 • Побољшати квалитет живота младих, уважавајући њихове интересе, а према европским стандардима и успешним искуствима из региона, укључити што већи број младих у процесе одлучивања, нарочито о потребама и проблемима младих и подмладити управљачке структуре друштва

 • Мобилисати све потенцијале у друштву, посебно младе и најкреативније чланове заједнице, за стварање нових материјалних и духовних вредности, за отворени и самоодрживи развој, активну улогу у процесу европских интеграција и развитка демократског друштва и правне државе, стварањем услова за афирмацију младих у општини, смањити њихово исељавање, изградити конструктиван и партнерски однос са омладинским невладиним организацијама и јединицама локалне самоуправе у остваривању циљева за добробит младих људи у друштву.

У времену брзих економских и друштвених промена залажемо се за политику наклоњену младима, ослобођену предрасуда и стереотипа, која ће да користи породици, заједници и друштву. Као што младе треба укључити у планирање и пружити им услугу, политика за младе треба да дотакне проблеме који отежавају приступ тим услугама и тражи поткрепљење у детаљним истраживањима и политичкој вољи.

Утврђене су стратешке области деловања за младе у општини Обреновац:

 • Образовање
 • Култура, спорт и рекреација
 • Слободно време, активизам и волонтеризам
 • Запошљавање
 • Социјална политика
 • Информисање и мобилност
 • Активно учешће младих у доношењу одлука
 • Здравље и екологија
 • Безбедност