JA slide show

 

[ омладински фонд ]

Омладински Фонд је програм за доделу новчаних средстава пројектима које покрећу и воде млади. ОмладинскиФонд се заснива на волонтерском раду групе младих људи (одбор) и финансијској подршци неформалним групама које имају за циљ унапређивање живота младих људи.

Програм Омладински Фонд је организован према приступу базираном на људским правима, односно поштује основна 4 принципа овог приступа: недискриминација, учествовање, отвореност и одговорност, снажно промовишући средину без дроге и алкохола за младе људе.

Ако...

 • имате од 15 до 30 година
 • верујете да можете да допринесете својој околини и желите да то и учините
 • имате идеју како да живот младих људи из ваше околине буде бољи имате пријатеље са којима сте спремни да реализујете своје идеје

ОмладинскиФонд подржава пројекте који:

 • имају оригиналну и занимљиву идеју
 • подстичу образовање, толеранцију и активност младих
 • заснивају се на добровољном раду
 • укључују минимално три особе
 • имају за циљ унапређивање живота младих на било који начин (култура, уметност, здравство, образовање, спорт...)
 • имају буџет од 8000 до 25000 динара
 • задовољавају неку од постојећих потреба младих људи из наше околине
 • реализују се на подручју oпштинe Обреновац

Омладински фонд не подржава:

 • промовисање једне одређене групе (политичке, верске, националне...)
 • набавку опреме која остаје у власништву групе
 • хонораре за реализаторе пројекта
 • студијска путовања и школарине
 • пројекте иза којих стоји нека организација
 • пројекте који су већ започети
 • промовисање алкохола, дроге и нездравог начина живота
 • промовисање било ког облика насиља и дискриминације

Прихватамо пријаве које:

 • су потпуне
 • имају јасну идеју, циљ и план реализације
 • имају тачно одређено време почетка, место и трајање пројекта се уклапају у наше критеријуме
 • имају тачно утврђен буџет
 • су стигле пре истека рока за предавање

Више информација на ww.omladinskifond.org