Статут ГО Обреновац

Буџет ГО Обреновац

Буџет ГО Обреновац

 

 

Пословник Скупштине

Пословник ВећаОдлука о Управи ГО Обреновац

Одлука о Управи ГО Обреновац

 
 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи ГО Обреновац

Одлука о месним заједницама 

  

Одлука о платама функционера

Одлука о буџетском фонду

Одлука Фонд солидарне стамбене изградње

Одлука о правобранилаштву

Одлуке и закључци

Одлуке и закључци

Решење о образовању Савета за безбедност ГО Обреновац

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац 
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Обреновац  

Решење о избору председника ГО Обреновац 
Решење о избору заменика председника ГО Обреновац 
Решење о избору чланова Већа ГО Обреновац
Решење о избору председника Скупштине ГО Обреновац 
Решење о избору заменика председника Скупштине ГО Обреновац 
Решење о постављању секретара Скупштине ГО Обреновац

Решење о образовању жалбене комисије

Одлука о престанку мандата одборницима у Скупштини ГО Обреновац 
Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини ГО Обреновац 

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац
Решење о разрешењу секретара Скупштине ГО Обреновац 
Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине ГО Обреновац  

Одлука о подизању споменика проф. др Живојину Перићу 
Одлука о премештању споменика палим борцима у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године и борцима палим за време НАТО агресије 1999. године 

Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за младе за период 2016.-2021. године 

Одлука о подизању споменика кнезу Милошу Обреновићу 
Одлука о измени одлуке о подизању споменика кнезу Милошу Обреновићу  

Одлука о значајним датумима које прославља - обележава Градска општина Обреновац

Одлука о приступању изради Локалног акционог плана заштите и унапређења животне средине на територији Градске општине Обреновац за период 2016-2021. године

Одлука о правобранилаштву Градске општине Обреновац

Закључак јавна предузећа - поплава
Закључак - поплава 

Одлука о ослобађању плаћања закупнине за пословни простор којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац 

Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине Градске општине Обреновац и то: Одлука о једнократној помоћи за закључење брака ("Сл. лист града Београда" број 43/12) и Одлука о једнократној помоћи породици за новорођенчад ("Сл. лист града Београда" број 43/12)

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац 
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Одлука о студентским наградама

Одлука о финансирању спорта

Одлука о некатегорисаним путевима на територији ГО Обреновац

Одлука о постављању спомен плоче др Зорану Ђинђићу

 

Програми

Програми

Програм коришћења средстава буџетског фонда за 2017. годину

Програм коришћења средстава буџетског фонда за 2016. годину 
Допуна програма коришћења средстава буџетског фонда за 2016. годину  

Програм развоја спорта на територији Градске општине Обреновац за 2016. годину 

ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ОБНОВЕ ОШТЕЋЕНИХ ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У МАЈСКОЈ ПОПЛАВИ 2014. ГОДИНЕ
Прва измена ПРОГРАМА САНАЦИЈЕ И ОБНОВЕ ОШТЕЋЕНИХ ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У МАЈСКОЈ ПОПЛАВИ 2014. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ ПОМОЋИ РЕГИСТРОВАНОМ ИЛИ НЕРЕГИСТРОВАНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ И ПОРОДИЧНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ ЗА ОБНОВУ СТОЧНОГ ФОНДА УГИНУЛОГ НА ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У МАЈСКОЈ ПОПЛАВИ 2014. ГОДИНЕ
Прва измена ПРОГРАМА ПОМОЋИ РЕГИСТРОВАНОМ ИЛИ НЕРЕГИСТРОВАНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ И ПОРОДИЧНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ ЗА ОБНОВУ СТОЧНОГ ФОНДА УГИНУЛОГ НА ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У МАЈСКОЈ ПОПЛАВИ 2014. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ОБНОВУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У МАЈСКОЈ ПОПЛАВИ 2014. ГОДИНЕ
Прва измена  ПРОГРАМА ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ОБНОВУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ПОПЛАВЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У МАЈСКОЈ ПОПЛАВИ 2014. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ОБНОВЕ РАВНИХ КРОВОВА НА СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА У НАСЕЉИМА „СТОЧНА ПИЈАЦА“ И „ИГРАЛИШТЕ“ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ОШТЕЋЕНИХ УСЛЕД ВЕЛИКИХ ПАДАВИНА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ
Прва измена и допуна  ПРОГРАМА САНАЦИЈЕ И ОБНОВЕ РАВНИХ КРОВОВА НА СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА У НАСЕЉИМА „СТОЧНА ПИЈАЦА“ И „ИГРАЛИШТЕ“ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ОШТЕЋЕНИХ УСЛЕД ВЕЛИКИХ ПАДАВИНА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градске општине Обреновац за 2016. годину

Програм развоја спорта на територији Градске општине Обреновац за 2015. годину 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Градске општине Обреновац за 2015. годину који ће бити финансирани средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2015. годину

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Градске општине Обреновац за 2105. годину, неискоришћеним средствима Буџетског фонда из 2014. године (вишак прихода)

Извештај о реализацији програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Градске општине Обреновац за 2014. годину 

Програм буџетског фонда за 2014. годину

Програм развоја спорта за 2014. годину

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији градске општине Обреновац за 2014. годину 

Посебан годишњи програм културних и спортских манифестација ЈП Спортско-културни центар "Обреновац" у 2014. години 
Решење о давању сагласности на Посебан годишњи програм културних и спортских манифестација ЈП Спортско-културни центар "Обреновац" у 2014. години

 

Изборна комисија ГО Обреновац

Протоколи о сарадњи  

План инспекцијског надзора комуналне инспекције

План инспекцијског надзора комуналне инспекције

Интервентне мере

Манифестације

Решење - Комисија за називе улица

Решење - Штаб за ванредне ситуације

Одлука о пословном простору

Одлука о јавним паркиралиштима

Стратегије и акциони планови

Стратегије и акциони планови

 

Правилници

Правилници

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 1. Пријавни образац за удружења  
 2. Формулар за месечни наративни и финансијски извештај за удружења 
 3. Формулар за завршни наративни и финансијски извештај за удружења 
 4. Пријавни образац за цркве и верске заједнице  
 5. Формулар за наративни и финансијски извештај за цркве и верске организације 
 6. Пријавни образац за удружења из области борачко-инвалидске заштите, заштите животиња и синдикалних удружења 
 7. Формулар за наративни и финансијски извештај за удружења из области борачко-инвалидске заштите, заштите животиња и синдикалних удружења
  КУЛТУРА

     1. Формулар за завршни извештај (наративни и финансијски)
     2. Формулар за месечни извештај (наративни и финансијски)

ОБРАЗОВАЊЕ

 СПОРТ

 

 

 

 
 

Документа јавних предузећа

Документа јавних предузећа

Статут Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис“ Обреновац
Решење о давању сагласности на статут ЈКП "Паркинг сервис" Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис“ Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис“ Обреновац - пречишћен текст
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис“ Обреновац

Статут Јавног комуналног предузећа "Топловод“ Обреновац
Решење о давању сагласности на статут ЈКП "Топловод" Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Топловод“ Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Топловод“ Обреновац
Допуна Ценовника основних и осталих комуналних услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод“ Обреновац за дванаестомесечно плаћање

Статут Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација“ Обреновац
Решење о давању сагласности на статут ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација“ Обреновац
Одлука о измени и допуни ценовника осталих комуналних услуга ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација“ Обреновац 

Статут Јавног комуналног предузећа "Обреновац“ у Обреновцу
Решење о давању сагласности на статут ЈКП "Обреновац"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Обреновац"
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Обреновац“ у Обреновцу
Одлука о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа "Обреновац"
Образложење уз Одлуку о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа "Обреновац"
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Обреновац"

Статут Јавног предузећа "Пословни простор“ Обреновац
Решење о давању сагласности на статут ЈП "Пословни простор"
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор“ Обреновац
Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор“ Обреновац
Одлука о другој измени одлуке о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац
Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор“ Обреновац - пречишћен текст
Одлука о другој допуни одлуке о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Пословни простор“ Обреновац

Статут Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац
Решење о давању сагласности на статут ЈП ЗЖС
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац
Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО Обреновац

Статут Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о давању сагласности на статут ЈП за изградњу Обреновца
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Одлука о допуни одлуке о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца 
Одлука о допуни статута Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о давању сагласности на одлуку  о допуни статута Јавног предузећа за изградњу Обреновца 
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца 
Решење о давању сагласности на статут ЈП за изградњу Обреновца
Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању ЈП за изградњу Обреновца

Статут Јавног предузећа Спортско-културни центар "Обреновац" у Обреновцу
Решење о давању сагласности на статут ЈП СКЦ "Обреновац"
Одлука о промени оснивачког акта - одлуке о организовању Јавног предузећа Спортско-културни центар "Обреновац" у Обреновцу
Одлука о допуни одлуке о промени оснивачког акта - одлуке о организовању Јавног предузећа Спортско-културни центар "Обреновац" у Обреновцу  
Одлука о допуни статута Јавног предузећа Спортско-културни центар "Обреновац" у Обреновцу 
Решење о давању сагласности на одлуку  о допуни статута Јавног предузећа Спортско-културни центар "Обреновац" у Обреновцу 
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни центар "Обреновац" у Обреновцу

Одлука о одређивању органа ГО Обреновац за учешће у закључивању колективних уговора за јавна предузећа чији је оснивач ГО Обреновац

 

 

 
 

Именовање директора јавних предузећа

Именовање директора јавних предузећа

 

Просторни план градске општине Обреновац

Просторни план градске општине Обреновац

 

Декларација "ГО Обреновац не жели ГМО на својој територији"

Извештај о донацијама након поплаве

Извештај о донацијама након поплаве

Извештај о висини средстава добијеним по свим основама за помоћ при отклањању последица од поплава из маја 2014. године и обнову градске општине Обреновац 

TABELA_00_GSP.docx
TABELA_01_1_Lasta.pdf
TABELA_01_Beograd_vode.docx
TABELA_02_Beograd_vode_.xlsx
TABELA_03_Gradska cistoca.xlsx
TABELA_04_Bgd_Vodovod i kanalizacija.xlsx
TABELA_05_JAVNO_OSVETLJENJE.xlsx
TABELA_06_VETERINA BEOGRAD.xls
TABELA_07_Zavod_za_Biocide_.docx
TABELA_08_TELEKOM.xlsx
TABELA_09_POSTA.xls
TABELA_10_Dom zdravlja.xls
TABELA_11_Gerontoloski_centar.xlsx
TABELA_12_Gerontoloski_centar.xlsx
TABELA_13_MNRO.docx
TABELA_14_OYF.docx
TABELA_15_JKP_Obrenovac.xls
TABELA_16_Toplovod.xls
TABELA_17_JKPVodovod i kanalizacija.doc
TABELA_18_JPzaIzgradnju.docx
TABELA_19_JP_ZªS_Obrenovac.doc
TABELA_20_Parking_servisObr.xlsx
TABELA_21_SKC.xlsx
TABELA_22_Gimnazija_u_Obrenovcu.xlsx
TABELA_23_Poljoprivredna skola.xlsx
TABELA_24_Posavci.docx
TABELA_25_Perka_Vicentijevic.pdf
TABELA_26_Perka_Vicentijevic.pdf
TABELA_27_Perka_Vicentijevic.pdf
TABELA_28_Tehnicka skola_1.jpeg
TABELA_29_TEhnicka skola_2.jpeg
TABELA_30_Tehnicka skola_3.jpeg
TABELA_31_Tehnicka skola_4.jpeg
TABELA_32_Prva obrenovacka.xlsx
TABELA_33_Jefimija.xlsx
TABELA_34_OS_JJZmaj.xlsx
TABELA_35_Hleb_zivota_privrednici.xlsx
TABELA_36_donacije gradjanima.xlsx
TABELA_37_donacije_pravnim_licima_preko_opstine.xlsx
TABELA_38_Izvestaj_opstina_Obrenovac.xlsx
TABELA_39_EMS_OBRENOVAC.docx

TABELA_40_Donacije_poljoprivredna_domacinstva_opstine_Obrenovac
Obrenovac List Animal Feed.xlsx
Obrenovac, detelina.pdf
Obrenovac, jecam.pdf
Obrenovac, lucerka.pdf
Obrenovac, stocni grasak.pdf
Tabela_.xlsx

TABELA_41_crkva.docx
TABELA_42_IOM.pdf
TABELA_43_UNOPS9.xlsx
TABELA_44_UNOPS7.xlsx
TABELA_45_Francuska.xlsx
TABELA_46_Kuvajt.xlsx
TABELA_47_UNDP.xlsx
TABELA_48_Blic.xlsx
TABELA_49_Kuvajt10.xlsx
TABELA_50_EHO_Project Status Report MARCH.pdf
TABELA_51_Norvezani.pdf
TABELA_52_FondacijaDelta .xlsx
TABELA_53_PRIVREDNICI_DRZAVNA_POMOC.xlsx
TABELA_54_UNOPS7.xlsx
TABELA_55_UNITAS.xlsx


 

  

 

 

Сервис грађана

  Пут до Ваших права 
Сазнајте како најлакше можете добити неке документе и остварити своја права

Контактирајте администрацију 
Поставите питање, пошаљите сугестију
или критику администрацији Градске општине Обреновац

Наручивање докумената
Наручите извод из матичних књига рођених,
умрлих, венчаних и држављана 

Документа / Одлуке /  Буџет
Преузмите усвојена документа, одлуке...

Правна помоћ  
Правна помоћ за све грађане Обреновца

Важни телефони
бројеви телефона устаннова и
институција

Мапа општине Обрeновац
Информишите се...

Ред вожње
на линији Обреновац - Београд

Преузмите информатор о раду ГО Обреновац

Буџет ГО Обреновац

imagesbudget