JA slide show

 

Савет за младе

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Савета за младе истекао је 5. децембра 2012. године и од предложених кандидата у Савет су именовани чланови  Решењем о образовању Савета за младе Градске општине Обреновац које је донело Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 18. јануара 2013. године.  На седници одржаној 02. априла 2015. године Веће градске општине Обреновац је донело Решење о измени решења образовању чланова Савета за младе.

Чланови Савета за младе су:

  1. ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, представник Актива директора обреновачких школа,
  2. МИЛЕНА ПЕШИЋ, представник Библиотеке "Влада Аксентијевић'' Обреновац,
  3. др. БОЈАНА ДРАГИЋЕВИЋ, представник Дома здравља Обреновац,
  4. МАЈА САВИЋ, представник Ученичког парламента Техничке школе Обреновац,
  5. ЈЕЛЕНА АНТОНИЋ, представник одборничке групе УРС,
  6. СИНИША ВУКОЈЕВИЋ, представник одборничке групе СНС,
  7. ПЕТАР ВЕЉОВИЋ, представник Удружења за помоћ оболелим од тешких и ретких болести „Иван Батинић“,
  8. ДУШКО КРСТИЋ, представник Канцеларије за младе,
  9. НЕНАД БЈЕЛИЦА, представник оснивача.

Задаци Савета утврђени су Акционим планом за младе Градске општине Обреновац 2010 - 2015. године VI-01 бр. 020- 53 који је донела Скупштина градске општине Обреновац 30. априла 2010. године.