JA slide show

 

Библиотека

Овде можете погледати неколико корисних и интересантних приручника - брошура који се баве младима....

 • UN Youth Toolkit
  приручник УН за примену стратегије за младе
 • T-Kit Project Management
  приручник ЕУ за управљање омладинским организацијама
 • T-Kit Intercultural
  приручник ЕУ за развој интеркултуралности
 • T-Kit on Funding
  приручник ЕУ за финансирање омладинских организација
 • EU White Paper
  дугорочна стратегија ЕУ за бригу о младима
 • Youth Peer Education Toolkit
  приручник УН за вршњачку едукацију
 • National Youth Councils
  разни светски модели бриге државе за младе