JA slide show

 

[ о нама ]

Канцеларија за младе Обреновац је реферат за младе Управе Градске општине Обреновац.  Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би напредовало у будућности.

Канцеларија за младе Градске општине Обреновац је локални сервис младих грађана и грађанки, то је оперативно тело у оквиру локалне управе које:

  • успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима и ради на њиховом умрежавању
  • врши праћење и вредновање делатности оних који су одговорни за рад са младима и   трошење средстава
  • комуницира са младима и обезбеђује учешће младих у доношењу одлука
  • пружа техничку, материјалну и финансијку подршку омладинским организацијама и   иницијативама младих
  • обезбеђује простор, материјалну и техничку помоћ за реализацију активности/пројеката покренутих од стране младих