Здравство
 
Дом здравља Обреновац
Адреса: Војводе Мишића 231
тел. 8721-812, 8721-909,
факс: 8720-142, 8720-143
веб сајт: www.domzdravljaobrenovac.com
 
Директор:
др Маја Тодоровић, тел/факс: 8721-008
Заштитник пацијентових права:
Ненад Вељовић, 8721-812 лок. 10
 
 
Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.
 
Дом здравља Обреновац, као институција примарног нивоа здравствене заштите пружа услуге корисницима здраваствене заштите на територији ГО Обреновац, која је разуђена, са 29 насељених места, обављајући процес рада у централном објекту ДЗ у градском делу општине и у 13 истурених објеката, од којих су седам здравствене станице и шест здравствене амбуланте.
Број здравствених јединица у саставу Дома здравља Обреновац је 16.

Главна сестра 8721-909

Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 8721-909 лок. 33
Амбуланта опште медицине 8721-909 лок. 34, 35, 36, 37

Служба за кућно лечење 8721-909 лок. 24

Служба за хитну медицинску помоћ 8721-124, 8720-140, 8721-812 лок. 44

Служба за здравствену заштиту деце и омладине 8721-812 лок. 26
Школски и предшколски диспанзер 8721-909 лок. 27, 28
Поливалентно-патронажна служба 8721-909 лок. 55

Служба за здравствену заштиту жена 8721-909 лок. 54

Служба за стоматолошку здравствену заштиту 8721-909 лок. 58

Служба за здравствену заштиту радника 8721-909 лок. 41

Служба медицине рада  8721-909 лок. 41
Одељење функционалне дијагностике 8721-909 лок. 35

Консултативно-специјалистичке службе 8721-909 лок. 46
Интернистичка служба 8721-909 лок. 46
Неуропсихијатријска служба 8721-909 лок. 53
Офталмолошка служба 8721-909 лок. 47
Оториноларинголошка служба 8721-909 лок. 40
Служба физикалне медицине 8721-909 лок. 56

Епидемиолошка служба 8721-909 лок. 17

Служба социјалне медицине 8721-909

Дијагностичка служба 8721-909 лок. 42
Лабораторија 8721-909 лок. 38
Рендген кабинет 8721-909 лок. 42
Кабинет за ултразвучну дијагностику 8721-909 лок. 43

Служба за хемодијализу, Војводе Мишића 221, тел/факс 8723-560

Апотеке:
Војводе Мишића 231, 8723-556
Милоша Обреновића 127, 8721-288
Дражевац бб, тел. 8780-103
Стублине, 8790-266

Здравствене станице:
Стублине бб, 8790-259
Грабовац бб, 8760-011
Дражевац бб, 8780-103
Кртинска, Младост бб
Ушће, Дуго поље 1
Скела, Шабачки пут бб, 8770-111
Звечка, Д. Вуковића Корчагина бб, 8765-435
Забрежје, Радничка 1, 8755-145
Мала Моштаница, 8750-527

Амбуланта за школску и предшколску децу Барич
Баричка река бб, 8701-677

Зубне амбуланте:
ОШ "Јован Јовановић Змај", Цара Лазара 1, 8723-640
Гимназија "Обреновац", М. Обреновића 90, 8721-202
ТЦ "Буда Давидовић", М. Манића 14, 8721-178
ОШ "Посавски партизани", Посавских партизана 2, 8721-131
"Прва обреновачка основна школа", 8721-289

Здравствена станица ТЕ "Никола Тесла А"
Уровци, Богољуба Урошевића бб, 8754-929
Амбуланта опште медицине
Одељење функционалне дијагностике
Зубна амбуланта, Уровци бб, 8755-011

Здравствена станица ТЕ "Никола Тесла Б"
Ушће бб, 8722-011
Амбуланта опште медицине
Зубна амбуланта

Служба медицине рада "Прва искра"
Барич, Баричка река бб, 8701-677

Радно време:
Уређење радног времена је регулисано Правилником о распореду, почетку и завршетку радног времена Дома здравља Обреновац. Распореде рада за лекаре прави начелник службе, а за средњи медицински кадар главна сестра службе.

Радно време је од 7-20 часова.
Преподневна смена од 7-14 часова, а поподневна смена од 13-20 часова.
Служба кућног лечења ради од 7-20часова од понедељка до петка, суботом од 07-19 часова, недељом од 07-13 часова.
Служба за дијализу ради од 07-22 часа; суботом од 07-22 часа, док је недеља нерадни дан. Лабораторија ради од 07-20 часова, суботом од 07-19 часова; недељом од од 07-19 часова. УЗ ради од 07-20 часова, суботом од 07-13 часова.
Рентген ради од понедељка до петка од 07-12 часова пре подне и од 13-18 часова поподне, суботом од 07.13 часова.
Служба медицине рада ради од понедељка до петка од 07-14 часова, а суботом од 07-13 часова.
Патронажа ради од 07-20 часова, суботом од 07-19 часова; недељом од од 07-13 часова. Апотека ради од 07-20 часова, суботом од 07-19 часова; недељом од од 07-19 часова.
Све сеоске апотеке раде: понедељак, уторак, четвртак и петак од 07-14 часова, а средом од 13-20 часова.
Служба за ЗЗ жена ради од 07-20 часова.
Суботом се ради од 07-14 часова, а недеља је нерадни дан.
Стоматолошка служба ради од 07-20. Часова, суботом и недељом од 07.-19 часова.
Све школе имају распореде за одређене дане пре подне од 07-14часова и поподне од 13-20 часова.
Амбуланта на ТЕНТ А  ради од понедељка до петка од 07-15 часова. Субота и недеља су нерадни дани.
Служба за ЗЗ деце ради од понедељка до петка од 07-20 часова, суботом и недељом од 07.-19. часова.
Амбуланте у Стублинама, Грабовцу и Баричу понедељком, уторком, четвртком и петком раде од 07-14 часова, а средом од 13-20 часова. Викендом су по распореду у ДЗ.
Служба за ЗЗ одраслих од понедељка до петка од 07-20 часова, суботом и недељом од 07.-19. часова.
Амбуланте у Баричу и Стубвлинама од понедељка до петка раде од 07-20 часова, суботом од 07-13 часова.
Амбуланта у Грабовцу ради: понедељак, среда и петак од 07-20 ч, уторак и четвртак од 07.-14 ч, суботом од 07-13 часова.
Амбуланта у Дрену ради уторком и четвртком од 07-14 ч.
Амбуланте на ТЕНТ А И ТЕНТ Б раде од понедељка до петка од 07-25 часова; суботом и недељом се не ради.
Амбуланте на Забрежју, у Дражевцу, Звечкој, Кртинској и Малој Моштаници раде понедељком, уторком, четвртком и петком од 07-14 часова, средом од 13-20 часова. Суботом и недељом се не ради у овим амбулантама, а запослени су тада по распореду у ДЗ.
Амбуланта у Скели ради понедељком и петком од 07-14 часова, средом од 13-20 ч. Амбуланта на Ушћу ради уторком и четвртком од 07-14 ч. Суботом и недељом се не ради у овим амбулантама, а запослени су тада по распореду у ДЗ.
Специјалистичка служба ради од понедељка до петка од 07-20 часова; суботом од 07-14 часова.
Интерно одељење ради 4 суботе у месецу, очно. 3 суботе у месецу; дерматологија: 2 суботе у месецу; Физикална: 2 суботе у месецу; ОРЛ: 2 суботе у месецу; ХЕС: 4 суботе у месецу.

Прегледи се у свим службама заказују, а пацијенти са хитним и неодложним разлозима за посету се примају одмах или истог дана. У свим службама постоје процедуре пријема и тријаже пацијената, које су доступне свима и налазе се у писаној форми на огласним таблама у службама, у радном окружењу запослених и у електронској форми на десктопу свих компјутера у службама.

 

Сервис грађана

  Пут до Ваших права 
Сазнајте како најлакше можете добити неке документе и остварити своја права

Контактирајте администрацију 
Поставите питање, пошаљите сугестију
или критику администрацији Градске општине Обреновац

Наручивање докумената
Наручите извод из матичних књига рођених,
умрлих, венчаних и држављана 

Документа / Одлуке /  Буџет
Преузмите усвојена документа, одлуке...

Правна помоћ  
Правна помоћ за све грађане Обреновца

Важни телефони
бројеви телефона устаннова и
институција

Мапа општине Обрeновац
Информишите се...

Ред вожње
на линији Обреновац - Београд

Буџет ГО Обреновац

imagesbudget
gradjevinske dozvole

Сервис грађана

servisGradjana

Канцеларија за младе