JA slide show

 

Обреновац по мери младих
Градска општина Обреновац, Kанцеларија за младе Управе ГО Обреновац,  добила је награду МЛАДГРАД 2011.  за укупан допринос унапређењу положаја младих у локалној заједници.

Како је прошлогодишњи победник у категорији медија наш портал youth.rs, а овогодишњи победник за укупан допринос унапређењу положаја младих у локалној заједници општина Обреновац, изгледа да смо ми у Обреновцу на правом путу и да радимо праве ствари. То је вредновање са стране.

Да ли се млади у Обреновцу могу лакше запослити, више путовати, учестовавати у доношењу одлука...

Буди део шире слике.
Нажалост, брига о младима није само ствар општине. Ми можемо створити прилику више за праксу, за волонтирање, информисање, повећање мобилности, организовати различите програме неформалног образовања, подржати младе стипендијом, бесплатном картом за превоз, омладинским фондом...
Преузми одговорност сада, искористи прилике за време школовања и буди кадрији и конкурентнији на тржишту рада сутра.
 
Како можеш допринети и себи и својој заједници, ти најбоље знаш.
Личним развојем до развоја заједнице.

Зашто је твој Обреновац по мери младих, људима који то гледају са стране можеш прочитати у тексту испод.

Брига о младима
Системску бригу о младима у Обреновцу, двогодишњим процесом од 2006. до 2008.
године, заговарала је тадашња Коалиција младих Обреновац која је окупљала све локалне омладинске огранизације и значајан број младих као њихове представнике. Иницијатива је имала за циљ да скрене пажњу на недовољну проактивност општинске управе у спровођењу локалне бриге о младима и да је важно бавити се младима на системски начин. Након двогодишњег процеса заговарања, Градска општина Обреновац је у оквиру Одељења за финансије, буџет, привреду и друштвене делатности у октобру 2008. године отворила Канцеларију за младе у оквиру надлежности дефинисаних Статутом града Београда, Статутом ГО Обреновац и Одлуком о Управи ГО Обреновац.

Формирањем Канцеларије за младе преузели смо одговорност за систематско и целовито бављење питањима младих. Свесни смо да се изазови и проблеми са којима се млади сусрећу свакодневно у Обреновцу не могу решити преко ноћи, већ стратешким, реалним и одрживим приступом, па смо почетком 2009. године приступили изради Акционог плана за младе.
После деветомесечног консултативног процеса кроз који је одржано преко 100 састанака са различитим партнерима, заинтересованим и одговорним странама Скупштина општине Обреновац је почетком 2010. усвојила Акциони план за младе за период од 2010. до 2015. године.
У израду Акционог плана се укључило: 14 локалних и републичких институција и установа, 33 удружења грађана и организација, 5 подмладака политичких партија, 10 представника локалне самоуправе и више од 300 младих.
Акциони план за младе је утврдио следеће стратешке области деловања за младе у општини Обреновац:
    * Образовање
    * Култура, спорт и рекреација
    * Слободно време, активизам и волонтеризам
    * Запошљавање
    * Социјална политика
    * Информисање и мобилност
    * Активно учешће младих у доношењу одлука
    * Здравље и екологија
    * Безбедност
и дефинисао различите механизме за реализацију локалне бриге за младе: Канцеларију за младе, Савет за младе, конкурс за имплементацују АП, Кровну организацију младих и Клуб за младе.

Канцеларију за младе не треба мешати са Клубом за младе. У Обреновцу  је Канцеларија за младе оперативно тело у оквиру Управе које успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима и ради на њиховом умрежавању, комуникацији и координацији; комуницира са младима и обезбеђује учешће младих у доношењу одлука; пружа техничку, материјалну и финансијску подршку омладинским организацијама и иницијативама; обезбеђује ресурсе омладинским клубовима; развија, спроводи, прати и вреднује локалну омладинску политику.
 
У оквиру Канцеларије за младе функционише Клуб за младе који се налази у приземљу Спортско-културног центра “Обреновац” и који је механизам преко кога развијамо  сервисе за младе и пружамо различите услуге за младе. Клуб за младе се налази у просторији од 60 квадрата и нуди: простор и опрему за различите догађаје, промоције, трибине, радионице, изложбе, перформансе; услуге информисања кроз Инфо центар, електронски билтен, штампани информатор Обавештајац, портал mladi.obrenoavac.rs, информације о могућностима за праксу, стипендије, конкурсе, могућностима за неформално образовање, могућностима за путовања, волонтирање и боравак у иностранству; подршку омладинским иницијативама и акцијама кроз програм Омладински фонд; различите програме неформалног образовања кроз НФО програм на темељу неколико реализовних локалних истраживања;  прилику за волонтирање преко програма Волонтерски сервис које укључује локално волонтирање, учествовања на међународним волонтерским камповима преко Канцеларије за младе која је  контакт тачка Волонтерског сервиса Србије, учестовања на ЕВС пројектима, пошто је Канцеларија за младе прва акредитована канцеларија у Србији за ЕВС програм ЕУ.

У току је развијање онлајн услуга саветовања од психолошког саветовалишта, права младих, проблема у породици и вези, професионалне оријентације, питања у вези са здрављем, дрогом, трудноћом, планирањем породице и сексуалности.
Број корисника услуга Клуба за младе на годишњем нивоу је преко 5000.
Трагамо и за новим већим простором за Клуб за младе, пошто млади Обреновца то заслужују. Тражимо простор у ком би све поменуте услуге и још много нових биле доступније младима за лични развој.

Савет за младе је формиран крајем 2010. године као стално радно тело Већа ГО Обреновац. Акциони план је дефинисао да се чланови Савета бирају јавним конкурсом и то по следећем кључу: три представника јавних служби и установа, један представник ученичких парламената, два представника две највеће одборничке групе у Скупштини ГО, један представник омладинских организација или неформалних група. Представник оснивача и координатор Канцеларије за младе су чланови Савета испред ГО Обреновац, али не могу се бирати за председника и заменика председника Савета за младе. На Конкурс за избор чланова Савета за младе пријавило се преко 20 кандидата, а изабрано је њих 7.  Од укупно 9 чланова Савета за младе њих 6 су млади до 30 година. Начин рада Савета за младе утврђен је Пословником о раду Савета за младе.

Конкурс за имплементацију Акционог плана за младе још увек се не спроводи као посебан, већ Комисија Већа ГО Обреновац за сарадњу са удружењима грађана и Комисија за културу и образовање кроз редовне годишње конкурсе обухватају и младе.  Реч је о буџету преко 8 милиона динара.

У Одлуци о буџету ГО Обреновац  за 2011. годину реализација Акционог плана за младе је на функцији 150 Опште јавне услуге-истраживање и развој, на две економске класификације: на 423 је 2.500.000 динара и на класификацији 424 је 500.000 динара. Укупно 3 милиона динара.

Такође, ГО Обреновац расписује и годишњи Конкурс за доделу бесплатних годишњих карата за превоз ''Ластом'' и ''Банбусом'' на релацији Обреновац – Београд за најбоље студенте и Конкурс за доделу студентских награда најбољим студентима са територије ГО Обреновац. Додељујемо награде за ђаке генерација основних и средњих школа, награде ученицима за освојена прва три места на републичким такмичењима,  организујемо два пута годишње бесплатне здравствене прегледе за све ученике који се баве школским спортом. Комисија за спорт Већа ГО Обреновац обезбеђује превоз на школска такмичења, подржава спортске клубове на територији општине Обреновац и награђује најуспешније спортисте општине Обреновац.

И као последњи механизам реализације АП за младе - Кровна организација младих, нажалост још увек није формирана. Настојимо да подстакнемо удруживање, оснажујући и изграђујући капацитет постојећих организација младих да буду видљивије и ефикасније, јер једино тако на најадекватнији начин можемо довести до дугорочног побољшања положаја младих у Обреновцу.

Брига о младима није само питање општине, то је једнако и питање Полицијске станице, Дома здравља, Националне службе за запошљавање, Центра за социјални рад, Библиотеке, Спортско културног центра и других установа и институција. Улажемо напоре како би се побољшала међусектроска сарадња и мотивисале одговорне стране да гледају кроз наочаре младих и преузумају свој део одговорности.

Развијени механизми за активно укључивање младих у друштвени живот


Да би обезбедила стални дијалог са младима, учешће младих, заснованост на потребама, поред рада са локалним доносиоцима одлука, Канцеларија за младе у оквиру своје структуре има и ресурсни центар за младе - Клуб за младе. Клуб је прилагођен свим младима, представља простор у коме млади стичу нова сазнања, раде и представљају продукте свог рада, осмишљавају, креирају и реализују различите активности. Клуб је спона између младих, са једне стране, и институција, односно програма, фондова и других могућности које су младима на располагању.
Акције, пројекте и активности развијају и реализују млади уз подршку Канцеларије за младе и Клуба.
Сви сервиси које реализујемо у Клубу за младе функционишу по принципу коменаџмента, што подразумева активно учешће младих у доношењу одлука.

Информисање и саветовање младих
Услуге информисања и саветовања се реализују на темељу Истраживања о потребама младих за информацијама. Млади су такође укључени у реализацију Информатора Канцеларије за младе - Обавештајац. Они чине редакцију Информатора и сами уређују и бирају теме које ће обрађивати.

Неформално образовање младих

Један од циљева АП за младе ГО Обреновац је стварање годишњих програма неформалног образовања у оквиру Клуба за младе у складу са потребама младих.
Неке од до сада реализованих радионица: курс суочавање с прошлошћу и мала школа постмодернизма, радионице о здравим стиловима живота, тимском раду, писању пројеката, ЕУ интеграцијама, вршњачком насиљу, трговини људима, комуникацији, предрасудама, људским правима, конструктивном решавању сукоба, идентитету...
Програм “Обреновац - Град знања” који Канцеларија за младе организује током лета 2011. године има за циљ да обезбеди квалитетно, интерактивно, занимљиво неформално образовање и ангажовано провођење слободног времена током летњег распуста.
Након упућеног Позива за предаваче да предложе радионице и курсеве које би реализовали, стигло је 36 пријава. Одабрано је 26 радионица на које је стигло преко 700 пријава младих.
Радионице које ће у оквиру овог програма бити реализоване:
 •     почетни курс норвешког језика  
 •     почетни курс грчког језика  
 •     почетни курс шпанског језик а  
 •     почетни курс италијанског језика  
 •     почетни курс арапског језика
 •     почетни курс јапанског језика - калиграфија  
 •     фото радионица  
 •     израда интернет презентација
 •     радионица „лутке“ - цртеж и практичан рад  
 •     школа гитаре  
 •     школа бубњева  
 •     радионица израда сувенира  
 •     илустрација и стрип радионица
 •     школа цртања и сликања
 •     мала школа о кућним љубимцима  
 •     академско читање – савремена друштвена теорија  
 •     орјентиринг  
 •     новинарска радионица  
 •     вајарска радионица
 •     радионица еко арт
 •     радионица батик – сликање на текстилу уз помоћ воска
 •     радионица практичне вештине – каријера, ЦВ,управљање временом
 •     медијска радионица
 •     rock and roll школа  
 •     графити радионица
 •     фотошоп радионица
Програм НФО се реализује на темељу истраживања “Шта желе млади у Обреновцу”.
Годишње кроз различите програме обука, курсева и радионица прође преко 1500 младих.

Волонтерски сервис
Млади имају прилику да учествују у креирању локалних волонтерских програма, да волонтирају локално, на међународним волонтерским камповима или учествују на неком ЕВС пројекту.
Канцеларија за младе општине Обреновац је прва канцеларија у Србији акредитована за ЕВС програм ЕУ. То јој даје могућност да младе из Обреновца, па и Србије шаље на програме дугорочног волонтирања у земље Европске Уније.
Канцеларија за младе је и контакт тачка Волонтерског сервиса Србије за учешће на међународним волонтерским камповима, што младима из Обреновца омогућује да се у Канцеларији пријаве и добију све потребне информације у вези кампова који се организују у целом свету. Ове године смо за првих 20 волонтера обезбедили средства за превоз до кампа.

Омладински фонд
Омладински фонд је програм за доделу новчаних средстава пројектима које покрећу и воде млади.
Омладински фонд се заснива на волонтерском раду групе младих људи (одбор) и финансијској подршци неформалним групама које имају за циљ унапређивање живота младих људи. Идеја Омладинског фонда је да прикупи новчана средства да би омогућила младим људима да спроведу своје идеје у својој локалној заједници.
Омладински фонд доноси одлуке у складу са утврђеним критеријумима оформљеним на основу потреба локалне заједнице. Одбор Омладинског фонда је сачињен од младих људи који имају различито етничко порекло, национално и религијско опредељење, као и различито образовање.
Од оснивања Канцеларије за младе до сада је подржано преко 200 малих пројеката и акција.

Програм Wizita
Програм је намењен повећању мобилности младих кроз организовање једнодневних или вишедневних излета за младе.  
Такође, две године смо учествовали у програму SYLP - програм размене Сједињених Америчких Држава за ученике средњих школа, преко ког је 20-так средњошколаца и одраслих из Обреновца боравило месец дана у Америци.

Поред програма које реализује Канцеларија за младе Управе ГО Обреновац преко Клуба за младе, средствима буџета ГО Обреновац реализују се различите активности за младе и преко других органа ГО Обреновац:

 • ЈП Спортско-културни центар “Обреновац” је задужено и спроводи различите програме из области спорта и културе - преко 40 милиона динара из буџета на годишњем нивоу
 • Предузетнички центар нуди пословне информације и савете о различитим аспектима предузетништва и пословања, обуке - оријентациона обука “Како да започнем сопствени бизнис”,”Пословна комуникација”,”Бизнис планирање”, “Пословне финансије”, “Виртуелно предузеће”,”Пословни енглески”, ”Обука за рад на рачунару” и др. - преко 3 милиона динара из буџета на годишњем нивоу
 • Црвени крст спроводи активности из области здравих стилова живота - преко 1 милион динара из буџета на годишњем нивоу
 • Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине општине Обреновац реализује различите активности из области заштите животне средине
 • Дом здравља се преко Саветовалишта за младе бави проблемима из различитих области:
    * репродуктивно здравље
    * превенција злоупотребе алкохола, дрога и цигарета
    * превенција поремећаја исхране
    * здрави избори без насиља
 • Метадонски центар Дома здравља  - преко 1 милион динара из буџта на годишњем нивоу

Институционални процеси у које су директно укључени млади

Млади су  директно били укључени у процес израде АП за младе ГО Обреновац, затим у процес израде Акционог плана за заштиту животне средине, укључени су као циљна група у различита локална истраживања...

Развијени механизми за информисање младих


У клубу за младе функционише Инфо центар. Инфо центар нуди:
 • практичне информације: о услугама и могућностима за младе у локалној заједници, адресе, картице за попусте, забавне, културне и активности у слободном времену, смештај
 • права младих: право на социјалну помоћ, права у школи и у породици, промене у законима које се тичу младих људи, служење војске и алтернативе служењу војске
 • приступ специјализованим информацијама (здравље и сексуалност, омладинске иницијативе и програми размене младих, могућности за младе у Европи, правни савети)
 • информације о студијама, професијама, квалификацијама и тренинзима
 • понуде привремених послова и/или помоћ у тражењу посла (припрема за писање ЦВ, за интервју)
 • индивидуално саветовање везано за личне или породичне проблем
 • приступ Интернету
 • фолдери документације које корисник може слободно да користи – на све теме, или у одређеним областима, као запослење и каријера, стране земље или на теме као што је дрога и сексуалност
 • капацитети и опрема коју појединци или омладинске групе могу да користе бесплатно или по ниским ценама
 • умрежавање и оснаживање омладинских организација ∕неформалних група/организација које се баве младима
Канали комуникације ИНФО ЦЕНТРА
 1. Огласна табла – преглед најважнијих вести везаних за младе редовно се објављује на огласној табли у Клубу за младе Канцеларије за младе и на страници КЗМ на веб сајту општине www.obrenovac.rs
 2. Електронски Билтен – даје могућност да нa мејл адресу 4 пута месечно стиже преглед актуелних конкурса, тренинга, семинара, конференција, стипендија као и пословних понуда намењених младима. Да би добијали овај инфо билтен потребно ј је послати празан мејл на адресу Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 3. База података – све информације о локалним формалним удружењима/ неформалним групама/ институцијама/ медијима... Базу можете прегладати на овом линку. Уколико желите да будете део ове мреже и да се подаци и о Вашој организацији/групи нађу у овом директоријуму, контактирајте нас  на Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 4. Facebook фан страна Канцеларије за младе - онлајн комуникација са младима www.facebook.com/kzmobrenovac
 5. Twitter налог Канцеларије за младе www.twitter.com/kzmobrenovac
 6. Обавештајац - информатор за младе
 7. СМС сервис ИнфоКЗМ - уколико желите да информације добијате на смс, контактирајте нас на Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Број младих који су обухваћени механизмима

Преко 2000 мејлова у бази података, 1500 бројева у СМС бази, 4400 фанова на 
Facebookфан страни од око 15 000 младих у Обреновцу.

Развијен институционални оквир за унапређивање положаја рањивих група младих у локалној заједници

Градска општина Обреновац делује за добробит свих младих, без обзира да ли они живе у Обреновцу или околним насељеним местима, без обзира на њихов узраст, пол, социјални статус, национално, верско или политичко опредељење, сексуалну орјентацију, инвалидитет и интересовања.

Свесни да неке групе младих никада неће имати саме снаге да се изборе за своје потребе и права,  преко Канцеларије за младе спроводимо различите пројекте како би укључили и рањиве групе младих. Сарађујемо и подржавамо активности Дневног боравка Центра за МНРО Обреновац, активности Друштва за церебралну парализу, Црвеног крста, Ромског друштва Грабовац, Друштва Рома румунског порекла “14.октобар”, Саветовалишта за младе и Метадонског центра Дома здравља Обреновац.

Акциони план за младе и локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
у Градској општини Обреновац имају делове који се односе на рањиве групе.

Млади на селу

Као и већина њихових вршњака и млади у овим насељима имају исте потребе, али се могућности задовољавања тих потреба битно разликују. Проблеми социјалне искључености младих на селу препознатљиви су у социјалном, образовном, културном аспекту, у њиховом свакодневном животу.
Канцеларија за младе тренутно уз подршку Министарства омладине и спорта реализује пројекат “Развој сеоских клубова за младе и оснаживање младих на селу ”. Циљ пројекта је да користећи постојеће просторе  сеоских домова културе и месних заједница оснујемо два  клуба за младе при Инфо центру опремљена рачунарима, интернетом, огласном таблом, држачима летака, мини библиотеком и реквизитима за квалитетније провођење слободнг времена и формирамо две нове групе младих које ће бити носиоци развоја клубова.
Обезбеђивањем и опремањем јавних простора намењених младима решавамо проблем простора за рад формалних и неформалних група и иницијатива младих, а формирањем нових група младих  доприносимо развоју механизама дугорочне сарадње и укључивања младих у рад и функционисање клубова за младе и усмеравање енергије младих у конструктивне акције у локалној средини. Фокус пројекта је на иинформисању, активизму, коменаџменту и квалитетном провођењу слободног времена.

Млади избегла лица

Скупштина општине Обреновац је 2010. године усвојила Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у Градској општини Обреновац за период 2010.-2013. године. Доношењем овог документа општина Обреновац је преузела одговорност за решавање проблема ове осетљиве групе грађана. Такође, желимо да допринесемо повећаној интеграцији и смањењу сиромаштва избеглица и интерно расељених лица, као и пружању бољих могућности приликом њиховог трајног стамбеног збрињавања и побољшања услова живота, преквалификације и запошљавања.  Неке од активности које се реализују су: трајно решавање стамбеног питања и побољшање услова становања за она лица која на свом плацу имају започет стамбени објекат доделом бесповратних грађевинских пакета или доградњом грађевинског објекта у њиховом власништву; трајно решавање стамбеног питања и побољшање услова становања доделом одговарајућих сеоских домаћинстава; побољшање могућности за запошљавање радно способних избеглица и интерно расељених лица у локалној заједници реализацијом доквалификације/преквалификације и доходовних активности.

Млади Роми

Млади Роми су директно укључени у активности Клуба за младе кроз програме, обуке и радионице, као и коришћење интернет клуба.
Удружење грађана Ромско друштво Грабовац и Друштво Рома румунског порекла корсите Клуб за младе као ресурс центар и НВО инкубатор за своје активности.

Особе са инавлидитетом

Сарађујемо и подржавамо Дневни боравак Центра за МНРО Обреновац, активности Друштва за церебралну парализу..реализовали смо у Клубу за младе више пута курс слепог куцања за особе са инвалидитетом.

Сарађујемо са локалним удружењима грађана и неформалним групама:
 • Црвени крст – општинска организација Обреновац
 • Центар за грађанско деловање
 • ОК Центар
 • Удружење грађана хуманиста за коксаки истраживања Вивацитет
 • Ромско друштво Грабовац
 • Хуманитарни центар РОМ
 • Ромски центар Обреновац
 • Снага оптимизма
 • О2
 • Асоцијација за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање  - АЛТЕРО
 • Обреновачки женски центар
 • Друштво жена Барич
 • Књижевни клуб Обреновац
 • Друштво РОМ Обреновац
 • Друштво пријатеља Забрана
 • Бели багрем
 • Великопољски Горки лист
 • Друштво за дечју цербралну парализу
 • Соколско друштво Обреновац
 • Грађански одговор
 • УГ 14.октобар
 • Удружење ликовних уметника МОСТ
Сарађујемо са културно-уметничким друштвима:
 • КУД ТЕНТ
 • КУД “Драган Марковић” Забрежје
 • КУД Стублине
 • КУД “Круна” Велико Поље
Сарађујемо са неформалним групама:
 • NOCTURNE магазин
 • Омладинска интернет бригада Обреновац
 • Позоришна трупа Ћоше
 • Ђачки парламент - Пољопривредно хемијска школа
 • Ђачки парламент - Техничка школа Обреновац
 • Ђачки парламент - Гимназија у Обреновцу
 • Драмска група Гимназије Обреновац
 • Унија Ђачких Парламената
Сарађујемо са музичким групама:
 • Бенд Incomplite
 • Бенд Буковски
 • Бенд Б.У.Н.Т
 • Бенд Фром Син
 • NATTY STRIKE SOUNDSYSTEM
 • Бенд Посно Прасе
 • Нени
 • Унија Шетача
 • Sancer Mc(Still Fex) & G-Mac
 • Бенд Технолошки Вишак
 • Алијанса CREW   
 • Бенд Клинички Отпад
 • Бенд Крцко Орашчић
 • Тхин Пеаце
 • Страхиња Аритоновић
 • Ангрy Виргин
Партнери смо са свим референтним организацијама и удружењима грађана из Србије, са којима смо до сада реализовали бројне пројекте. На пример, на последњом конкурсу за удружења грађана  Министарства омладине и спорта  партнери смо на преко 20 пројеката различитих УГ из Србије.