JA slide show

 

Запошљавање

Ресурси:

 • Национална служба за запошљавање - служба Обреновац
  АдресаВојводе Мишића 190
  Телефон: 011/8721-120
Услуге
Каријерно вођење и саветовање
 1. Групно информисање - добићете информације о правима и обавезама у случају незапослености, о услугама и могућностима подршке
 2. Процена запошљивости и индивидуални планови запошљавања - отворено разговарајте са својим саветником за запошљавање, договорите се о активностима и евентуалним програмима подршке
 3. Обука за активно тражење посла - овладајте вештинама личног представљања и информишите се о слободним пословима [ Радионица за активно тражење посла - Радна свеска за учеснике ]
 4. Клуб за тражење посла - поделите са члановима групе своја знања и искуства, тако ћете бити мотивисанији и за активно тражење посла
 5. Саветовање - изаберите право занимање, усавршите своја знања у складу са својим интересовањима и способностима
 6. Сајмови запошљавања - искористите могућност директног контакта са послодавцима
Додатно образовање и обуке
 1. Приправници
 2. Обуке за познатог послодавца
Развој предузетништва и програми запошљавања
 1. Информисање у пословним центрима
 2. Обука за започињање сопственог посла ''Пут до успешног предузетника''
 3. Субвенција за самозапошљавање
 4. Исплата новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање
 5. Исплата једнократног подстицаја за запошљавање корисника новчане накнаде
 • Предузетнички центар Обреновац
  Адреса: Краља Александра 10 ц
  Телефон: 011 8728-246 и 8728-245

 Услуге

 • консалтинг- правни, финансијски и др. (оснивање привредних друштава, кластера, задруга и предузетничких радњи, статусне промене код постојећих привредних субјеката, израда бизнис планова, истраживање трзиста, пословно повезивање, наступи на сајмовима ...)
 • пословне информације и савети  о различитим аспектима пословања
 • едукације(обуке) - oријентациона обука „Како да започнем сопствени бизнис”,”Пословна комуникација”,”Бизнис планирање”, „Пословне финансије”, „Виртуелно предузеће”,”Пословни енглески”, ”Обука за рад на рачунару” и др.
 • менторинг 
 • промоција МСП и предузетника и др.
 • Омладинска задруга Обреновац
  АдресаВука Караџића 101д
  Телефон: 011/8721-878 и 8720-070
Услуге
организовање задругара ради обављања привремених, повремених или сезонских послова за потребе послодавца, као и послове привремене замене одсутног радника, повећаног обима рада, односно послова из делатности и ван делатности послодавца, за које се не заснива радни однос или док траје поступак пријема у радни однос.