ЈКП Водовод и канализација

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Обреновац
улица: Цара Лазара 3/1
телефон: 7702 067
мејл адреса:  Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
сајт предузећа: www.vikobrenovac.com
матични број: 20234806
ПИБ: 104764759
ЈББК: 81646

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација" за 2015. годину
Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" за 2013. годину

Делатност:
Скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за потребе домаћинстава и индустрије при чему је укључено скупљање воде из различитих извора и дистрибуција воде;
уклањање отпадних вода које обухвата рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода, скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта; пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама, одржавање хемијских тоалета; обраду, пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса; одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода и друге послове везане за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; одржавање, реконструкција, адаптација и санација постојећих и изградња нових комуналних грађевинских и других инфраструктурних објеката, постројења, инсталација и опреме у функцији обављања комуналних делатности Предузећа. Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање које Предузеће може предузимати самостално у складу са Законом.

Градска општина Обреновац је, на основу Одлуке Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Обреновац" у Обреновцу бр. 44-3/2006 од 17.10.2006. године и Решења Скупштине градске општине Обреновац VI-13 бр. 020-91 од 13.11.2006. године, основала Јавно комунално предузеће за обављање делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода као комуналних делатности од општег интереса за градску општину Обреновац, тако што се из Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца издвојила организациона целина - радна јединица "Водовод и канализација".

Предузеће ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је почело са радом 01.01.2007. године.

Менаџмент – управљање предузећем:

Бранко Матић, дипл. прав., директор предузећа, 011 7702 067
Срђан Драгићевић, дипл.инж.за ек.инж., помоћник директора за техничке послове 011 6302 598
Катарина Крстовић Шарчевић, дипл.екон., помоћник директора за ЕФП, 011 6302 601

Надзорни одбор:

Милан Бугарски, председник надзорног одбора
Здравко Радосављевић, члан надзорног одбора
Катарина Хајдин, члан надзорног одбора
Контакт телефон надзорног одбора 011 7702 067

Предузеће је организовало рад преко организационих целина:

1. Сектор водоснабдевања
служба производње
хемијска лабораторија
служба контроле рада изворишта
служба машинског одржавања
служба електро одржавања

2. Сектор одржавања и изградње водоводних и канализационих мрежа
служба одржавања водоводних мрежа
служба одржавања канализационих мрежа
служба за прикључке и искључења

3. Сектор за инвестиције, развој и техничку оперативу
инвестиције и развој
техничка оператива

4. Сектор правних и општих послова
служба правних послова
служба општих послова

5. Сектор економско финансијских послова
служба рачуноводства
служба набавке
служба продаје

Важнији телефони у ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Бесплатна телефонска линија: 0800-0000-87

7702 067 в.д. директора/технички секретар/факс
8757115  в.д. директора/технички секретар
8728 316 Пријава кварова/централа предузећа
8755 414 ППВ Забрежје/централа
8756 410 Шеф службе контроле рада изворишта, шеф службе производње 
8756 411 Руководилац сектора водоснабдевања
8756 412 Шеф службе електро одржавања
8701 054 Шеф службе производње сектора водоснабдевања
8702 519 ППВ Барич/централа
6302 601 Помоћник директора за ЕФП/руководилац сектора правних и општих послова
6302 598 Помоћник директора за техничке послове/ руководилац сектора за ИРТО
6302 553 Руководилац сектора одржавања и изградња ВИК мрежа, сектор за ИРТО
8701 054 Инжењер лабораторије
6302 612 Шеф службе правних послова/јавне набавке
6304 460 Шеф службе општих послова
6304 461 Рекламације корисника
6304 428 Шеф службе продаје
6304 478 Шеф службе рачуноводства
6302 599 Референт обрачуна зарада и накнада, сарадник за кадровске послове
6301 474 Служба набавке/руководилац сектора ЕФП
8728 315 Наплатно место ул. Цара Лазара бр.3/1
8721 859 Наплатно место ул. Војводе Мишића бр.195 
8757 371 Служба ИРТО - прикључење на ВИК мрежу 

Радно време

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац од 07.00 до 15.00 часова
Сектор водоснбдевања од 00.00 до 24.00 часа
Сектор одржавање водоводних мрежа од 07.00 до 19.00 часова
Сектор одржавања канализационих мрежа од 07.00 до 23.00 часа

Наплатно место ул. Цара Лазара бр.3/1 од 07.30 до 16.30 часова радним данима
Наплатно место ул. Војводе Мишића бр.195 радним данима од 07.00 до 19.00 часова, суботом од 07.00 до 14.00 часова


 

 

Сервис грађана

  Пут до Ваших права 
Сазнајте како најлакше можете добити неке документе и остварити своја права

Контактирајте администрацију 
Поставите питање, пошаљите сугестију
или критику администрацији Градске општине Обреновац

Наручивање докумената
Наручите извод из матичних књига рођених,
умрлих, венчаних и држављана 

Документа / Одлуке /  Буџет
Преузмите усвојена документа, одлуке...

Правна помоћ  
Правна помоћ за све грађане Обреновца

Важни телефони
бројеви телефона устаннова и
институција

Мапа општине Обрeновац
Информишите се...

Ред вожње
на линији Обреновац - Београд

Преузмите информатор о раду ГО Обреновац

Буџет ГО Обреновац

imagesbudget