Конкурс за постављање покретних привремених објеката на подручју Градске општине Обреновац
среда, 19 април 2017 14:33

Комисијa Председника Градске општине Обреновац за управљање становима, пословним простором и јавним површинама за постављање привремених објеката на основу члана 21 и 22 Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда /“Сл. лист града Београда број 17/015, 43/015 и 71/015 /, а у циљу реализације Плана постављања покретих привремених објеката на подручју Градске општине Обреновац /“Сл. лист града Београда“ бр. 117/016/, осим објеката који су у функцији другог малопродајног објекта , расписује

КОНКУРС

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I

Расписује се конкурс за избор корисника места за постављање привремених покретних објеката и то:

Списак локација за постављање конзерватора за сладолед:

 1. Градски трг Др. Зоран Ђинђић- на платоу у правцу к. броја 6;

 2. Градски трг Др. Зоран Ђинђић- на платоу у правцу к. броја 6;

 3. Градски трг Др. Зоран Ђинђић- на платоу у правцу к. броја 186;

 4. Раскрсница улица Љубе Ненадовића и војводе Мишића- код насеља „Сунце“;

 5. Код аутобуске станице „Ласта“ у ул. Карађорђевој;

 6. У ул. Милоша Обреновића испред кућног броја 1;

 7. У ул. Александра Аце Симовића испред кућног броја 2;

 8. у ул. Краља Петра Првог на тротоару у близини објекта „Maxi“;

 9. У ул. Краља Александра Првог, у градском парку код аутобуског стајалишта;

 10. У ул. Краља Александра Првог у градском парку код аутобуског стајалишта;

 11. Излетиште „ Забран“ уз колско-пешачку стазу, непосредно поред платоа;

 12. Излетиште „Забран“ уз колско-пешачку стазу, напсрам објекта „Савска тераса“;

 13. Излетиште Забран – пешака зона на плажи.

Величина конзерватора за сладолед је 1,20 м2 са припадјућом површином од 1 м2.

СПИСАК ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ

1. Градски трг Др. Зоран Ђинђић- на платоу уз перголу у правцу к. бр. 6;

2. у Ул. Милоша Обреновића испред кућног броја 117- биоском „Палеж“;

СПИСАК ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АПАРАТА ЗА СЛАДОЛЕД НА ТОЧЕЊЕ

1.Градски трг Др. Зоран Ђинђић уз зелену површину

2. Градски трг. Др. Зоран Ђинђић уз перголу уз ул. Вука Караџића;

3. Пешачка стаза у парку уз велику жардињеру;

Величина апарата за сладолед на точење је 1м2 ,са припадајућом површином од 1м2.

Намена свих привремених објеката је трговина.

Радно време одређено је у складу са одредбама прописа којим се уређује радно време трговине.

II

 

Одређивање корисника из тачке I овог Конкурса врши се за период важења Плана постављања покретних привремених објеката на подручју Градске општине Обреновац.

План је објављен у Сл. листу града Београда бр. 117/2016 , дана 30. новембра 2016 године, ступио на снагу осмог дана од дана објављивања , са периодом важења од пет година.

Одобрење за постављање покретног објекта издаје надлежна организациона јединица у форми решења за календарску годину.

III

 

Пријаве на Конкурс подносе се Комисији за управљање становима пословним простором и јавним површинама за постављање привремених објеката .

Рок за подношење пријаве на Конкурс је 8 /осам/ дана од дана објављивања обавештења о расписивању конкурса у дневном листу „Српски Телеграф“ и на огласној табли ГО Обреновац.

Образац пријаве учесници Конкурса могу преузети на пулту Инфо центра Управе ГО Обреновац, у ул. Вука Караџића број 74 – приземље.

IV

Пријава на конкурс садржи ознаку места –локације за постављање привременог покретног објекта са називом привременог покретног објекта .

Уз пријаву се подноси:

- доказ Агенције за привредне регистре да је правно лице или физичко лице регистровано за обављање одговарајуће делатности; / извод из регистра АПР /,

-основни подаци о подносиоцу пријаве ,/назив одосно име, ПИБ,МБ ,контакт телефон/,

V

 

Учеснику конкурса може се дозволити постављање једног покретног објекта /осим конзерватора за сладолед за који се може одобрити постављање више конзерватора на различитим локацијама /.

Уколико нема заинтересованих за све локације из конкурса, учеснику конкурса се може дозволити највише два покретна објекта за које је конкурисао.

Уколико буде поднето више пријава за доделу локација за за конзерваторе за сладолед, комисија ће доделу локација вршити тако што ће сваком подносиоцу пријаве, исту додељивати наизменично према редоследу пријаве.

VI

 

Комисија за управљање становима пословним простором и јавним површинама за постављање привремених објеката дужна је да донесе одлуку о избору корисника у року од 8 дана од дана закључења конкурса.

Учесник конкурса има право приговора на одлуку о избору корисника у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

Одлуку по приговору доноси Веће Градске општине Обреновац.

 

Комисија за управљање становима пословним простором и јавним површинама за постављање привремених објеката

I-02 бр. 353- /2017 од 2017 године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Мирослав Марковић

Коментари
Додај нови Претрага
Додај коментар
Име:
емејл:
 
Наслов:
UBBкод:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Морате навести анти-спам код који стоји на слици.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Сервис грађана

  Пут до Ваших права 
Сазнајте како најлакше можете добити неке документе и остварити своја права

Контактирајте администрацију 
Поставите питање, пошаљите сугестију
или критику администрацији Градске општине Обреновац

Наручивање докумената
Наручите извод из матичних књига рођених,
умрлих, венчаних и држављана 

Документа / Одлуке /  Буџет
Преузмите усвојена документа, одлуке...

Правна помоћ  
Правна помоћ за све грађане Обреновца

Важни телефони
бројеви телефона устаннова и
институција

Мапа општине Обрeновац
Информишите се...

Ред вожње
на линији Обреновац - Београд

Преузмите информатор о раду ГО Обреновац

Буџет ГО Обреновац

imagesbudget