Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање, из буџета градске општине Обреновац, пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2017. години
уторак, 07 март 2017 00:00

Председник градске општине Обреновац дана 02. марта 2017. године, на основу члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16) и члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14 пречишћен текст и 73/14), на предлог Комисије за културу од 27.02. 2017. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 02.03.2017. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ, ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ,

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРОЈЕКТИ),

ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2017. ГОДИНИ

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области културне делатности, и то:

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

4) позоришна уметност ( стваралаштво, продукција и интерпретација);

5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација)

Једном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности.

Укупан износ средстава планиран за финансирање пројеката удружења по овом конкурсу је 1.260.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач град Београд или градска општина Обреновац.

Подносилац пријаве – појединац који нема статус правног лица у пријави доставља податке о правном лицу, са седиштем на територији градске општине Обреновац, преко кога ће се пројекат реализовати.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, који се може преузети са интернет странице –на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

Под потпуном пријавом подразумева се:

1) уредно попуњен и оверен образац;

2) детаљни опис пројекта;

3) детаљно разрађен буџет пројекта;

4) подаци о стручном, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;

5) као и други документи наведени у тексту конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса не разматрају се.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројеката са општим интересима у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

  • стручни, односно уметнички капацитети,
  • неопходни ресурси;

4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Критеријуми из предходног става примењују се на појединачне области културне делатности уз поштовање специфичности тих области.

Стручна комисија за избор пројеката врши оцену сваког пројекта на основу вредновања критеријума који су утврђени за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс.

Пријавни образац је саставни део овог Јавног позива.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац и у локалним медијима, закључно са 06.04.2017. године. Пријаве послате поштом морају носити жиг са датумом, најкасније 06.04.2017.године, или морају бити предате до 15:30 на писарници градске општине Обреновац, ул. Вука Караџића бр.74.

Пројекат који је предмет пријаве доставља се у три примерка на адресу:

Градска општина Обреновац - Писарница: ул. Вука Караџића бр.74. Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет – страни градске општине Обреновац, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Јавни позив објавити на огласној табли Управе градске општине и на сајту градске општине Обреновац.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 број 020-4/ 16 од 02. марта 2017. године

 

                ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  Мирослав Чучковић

Коментари
Додај нови Претрага
Додај коментар
Име:
емејл:
 
Наслов:
UBBкод:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Морате навести анти-спам код који стоји на слици.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Сервис грађана

  Пут до Ваших права 
Сазнајте како најлакше можете добити неке документе и остварити своја права

Контактирајте администрацију 
Поставите питање, пошаљите сугестију
или критику администрацији Градске општине Обреновац

Наручивање докумената
Наручите извод из матичних књига рођених,
умрлих, венчаних и држављана 

Документа / Одлуке /  Буџет
Преузмите усвојена документа, одлуке...

Правна помоћ  
Правна помоћ за све грађане Обреновца

Важни телефони
бројеви телефона устаннова и
институција

Мапа општине Обрeновац
Информишите се...

Ред вожње
на линији Обреновац - Београд

Буџет ГО Обреновац

imagesbudget