Конкурс за кандидате за комуналну полицију
четвртак, 16 јун 2011 05:56
Градска управа града Београда, на основу чл. 6. и 9. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 –др. закон, 34/01– др. закон, 39/02, 49/05-ОУС и 79/05 – др. закон), чл. 31. и 32. Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) и члана 87. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), објављује

ОГЛАС
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ – 100 извршилаца

Поред општих услова прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, кандидат који се пријављује на оглас мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 32. Закона о комуналној полицији.

ОПШТИ УСЛОВИ:
– да је држављанин Републике Србије;
– да је пунолетан;
– да има општу здравствену способност;
– да има прописану стручну спрему;
– да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
– кандидат који се пријављује за комуналног полицајца мора да има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
– да има психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције, што се доказују лекарским уверењем овлашћене здравствене установе;
– да му раније није престао радни однос у државном или другом органу због теже повреде дужности из радног односа.

Кандидати који буду изабрани упућују се на стручно оспособљавање и обуку о трошку Градске управе града Београда.
После стручне обуке, кандидати полажу испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца.
Кандидати који положе испит заснивају радни однос у Градској управи града Београда.

Рок за подношење пријава је 6. јул 2011. године.

Уз пријаву са биографијом, кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 20/09);
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван (издато након објављивања овог огласа);
– уверење Основног и Вишег суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања овог огласа);
– лекарско уверење издато у домовима здравља у Београду: „Вождовац”, „Врачар”, „Савски венац”, „Стари град”, „Нови Београд” и „Др Симо Милошевић” – Чукарица и у Заводу за здравствену заштиту радника МУП-а, Улица  дурмиторска 9 (не старије од шест месеци);
– доказ да кандидату раније није престао радни однос у државном или другом органу због теже повреде дужности;
– диплому о стеченој стручној спреми;
– радну књижицу.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

Пријаве са доказима о испуњавању услова наведених у огласу, доставити на адресу:
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ – СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА, Београд, Краљице Марије 1, са назнаком „За оглас”.

Извор: Беоинфо

 

Коментари
Додај нови Претрага
Pitanje za konkurs
Nedeljko Bursac 2011-06-24 17:33:45

Da li biste bili ljubazni da mi odgovorite da li l ekarsko uverenje moram da izv
adim u Beogradu, s ob zirom da mi je mesto prebivalista u licnoj karti K ikinda,
a stanujem u Zemun Polju?
Koliko traje obu ka?
Radio sam 10 godina u Vojsci kao
profesionalno vojno lice, pre par dana mi je prestao radni odno s na licni zah
tev, da li to moze pomoci na neki na cin u vezi konkursa? Unapred zahvalan.
dusko 2011-06-24 18:11:43

Postovani Vidoje, kao sto vidite vest je preneta s a sajta grada Beograda. Za sv
e dodatne informacije kontaktirajte gore navedene sluzbe.
rezultati
Marko 2011-07-22 13:46:26

dali na sajtu izlaze rezultati konkursa za komunal nu policiju_
info
Djordje Marovic 2011-09-13 18:18:47

da li moze neko da mi kaze gde mogu da se informis em o konkursu za policiju reg
ularnu. posto neposto ji sajt na kome mogu da se informisem kada je i st a treba
.
info
marija 2012-05-31 10:27:49

kada se raspisuje konkurs ove godine? da li je sad a u junu?

Одговор
ГО Обреновац 2012-05-31 16:15:46

Све информације о раду и конкурсима Комуналне поли ције можете добити преко след
ећег линка http://www .beograd.rs/cms/view.php?id=1404410
komunalac
Krste Colovic 2012-12-09 13:30:56

kad pocinje konkurs za komunalnu policiju?
Одговор
ГО Обреновац 2012-12-10 13:10:38

Све информације о раду и конкурсима Комуналне поли ције можете добити преко след
ећег линка http://www .beograd.rs/cms/view.php?id=1404410
Анонимус 2013-01-11 16:10:10

da li neko moze da mi kaze kada ce konkurs za komu nalnog policajca biti otvoren
u 2013 godini? hvala unapred
Одговор
ГО Обреновац 2013-01-11 16:17:46

Све информације о раду и конкурсима Комуналне поли ције можете добити преко сле
д
ећег линка http://w ww .beograd.rs/cms/view.php?id=1404410

upit za komunalnog policajca
darko 2013-02-05 14:57:37

zovem se Darko rod.89god.zavrsio sam visoku skolu za kriminalistiku i bezbednos
t i jos uvek sam bez posla. zanima me gde mogu konkurisati za komunalno g polic
ajca za grad Nis? koliko traje obuka i dali bi ja imao neke prednosti sobzirom
zavrsene moje skole? hvala
Одговор
ГО Обреновац 2013-02-07 10:59:08

Информације које Вас занимају можете пронаћи на ин тернет адреси Града Ниша. htt
p://www.ni.rs/
Додај коментар
Име:
емејл:
 
Наслов:
UBBкод:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Морате навести анти-спам код који стоји на слици.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Сервис грађана

  Пут до Ваших права 
Сазнајте како најлакше можете добити неке документе и остварити своја права

Контактирајте администрацију 
Поставите питање, пошаљите сугестију
или критику администрацији Градске општине Обреновац

Наручивање докумената
Наручите извод из матичних књига рођених,
умрлих, венчаних и држављана 

Документа / Одлуке /  Буџет
Преузмите усвојена документа, одлуке...

Правна помоћ  
Правна помоћ за све грађане Обреновца

Важни телефони
бројеви телефона устаннова и
институција

Мапа општине Обрeновац
Информишите се...

Ред вожње
на линији Обреновац - Београд

Преузмите информатор о раду ГО Обреновац

Буџет ГО Обреновац

imagesbudget