Почетна званична презентација Градске општине Обреновац http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=frontpage Sun, 20 Aug 2017 22:58:37 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management sr-rs 27. и 28. августа Госпојински дани у Грабовцу http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6181:27--28------&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6181:27--28------&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 Вашар у Грабовцу који се организује на празник Велика Госпојина некада је био чувен не само у Обреновцу већ и шире. Након дуже паузе вашар је почео поново да се организује.
 
27. августа у 19 часова наступиће КУД "СКЕЛА" , затим подела пакета деци који крећу у први разред, затим наступа карате клуб "ФЕНИКС".]]> mali_duskic@yahoo.com (Administrator) </div> <div>&nbsp;</div> <div>Градска општина Обреновац помоћи ће Савету месне заједнице да организују Госпојинске дане. У оквиру ове манифестације биће одржана фијакеријада.</div> <p>Фијакеријада у Грабовцу је посећенија све више и више из године у годину. Овом приликом позивам све љубитеље коња који се не такмиче, а то су гумарабе, коње и запреге,&nbsp; да дођу да уживају у фијакеријади. Ова фијакеријада у Грабовцу је увертира за ону која ће да буде организована 10. септембра у Обреновцу. Морам да кажем да су успеси и резултати нашег коњичког клуба на нивоу Србије &nbsp;довели до тога да је наша фијакеријада као и ова у Грабовцу једна од најбољих фијакеријада по посећености у Србији. Сви такмичари могу да се пријаве у Месној заједници до 25. августа, а они који се не пријаве до 25.&nbsp; августа могу на дан фијакеријаде да се пријаве од 8 до 10 часова. У 9:30 часова је огранизован дефиле кроз село, а такмичење почиње у 10 часова. -рекао је члан Већа ГО Обреновац Александар Богићевић.</p> Fri, 18 Aug 2017 14:25:50 +0000 Kaнализациона мрежа за 124 домаћинства у насељу Браће Југовић http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6180:ka---124-----&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6180:ka---124-----&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 IMG 20170817 113234 2124 породице биће прикључене на канализациони систем по завршетку радова који су почели у марту ове године у насељу Браће Југовић.]]> mali_duskic@yahoo.com (Administrator) </div> <div>&nbsp;</div> <div>У насељу Браће Југовић на изградњи фекалне канализације имамо две врсте радова, једна врста радова је колектор канализације односно цеви, а друга врста је изградња фекалне црпне станице. Што се тиче фекалне црпне станице она је потпуно завршена, а што се тиче хидро-машинског смисла уграђена је решетка и још неки делови хидро- машинске опреме. Што се тиче колектора канализације урађено је више од половине, имамо укупно 2,5 км канализационе мреже, сада је урађено 1380 м са свим прикључним шахтовима и са свим оним што припада колектору. Остало је 1200 м постављање линија. Наилазили смо на спорадичне проблеме углавном везане за имовину али смо то успешно решили и ја сам веома захвалан извођачима који су били јако стрпљиви. Радови трају 270 дана, надам се да ћемо радове завршити у року и успешно као до сада - рекао је директор ЈКП " Водовод и канализација" Бранко Матић.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Наредна два градилишта су нам изградња канализације на ваљевском и шабачком путу, имамо Уровце и Кртинску да завршимо, да се дође до сваке куће и они који гравитирају на шабачком путу и оне које су ка Младости. То би био завршни чин канализације у Обреновцу - рекао је председник &nbsp;Градске општине Обреновац Мирослав Чучковић.</div> <div>&nbsp;</div> <div><img src="images/fotografije/IMG_20170817_113239.jpg" alt="IMG 20170817 113239" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="450" height="253" /></div> <div>&nbsp;</div> <p>Насеље Дудови је као и насеље Рвати конципирано на такав начин да када живите практично у центру града, а имате осећај да нисте у центру, ми чинимо све да и ове делови града учинимо урбанијим, један од тих начина је управо изградња канализације у насељу Браће Југовић. Након завршетка радова настављамо у насељу Шљивице. Желимо да побољшамо услове живота нашим грађанима, &nbsp;ово је практично предуслов да наставимо да се ширимо ка селима, ка Уровцима и свему оном што смо планирали у наредној години. Ове радова финансира &nbsp;Град Београда, Дирекција за грађевинско земљиште. Вредност ових радова је око 2 милиона евра - рекао је председник Скупштине Мирко Вранешевић.</p> <p>Ово насеље је дуги низ година било без канализационе мреже, насеље се налази само 200 метара од центра града, ово су за нас веома битни радови. У Месној заједници планирамо радове на инфраструктури путева - рекао председник Месне заједнице Дудови Жељко Роксандић.</p> Thu, 17 Aug 2017 12:02:15 +0000 Изгрaдњoм и oбнoвoм шкoлa пoдижeмo квaлитeт oбрaзoвaњa http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6179:ao--ooo-oa-oeo-ae-oaoaa&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6179:ao--ooo-oa-oeo-ae-oaoaa&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 viber imageГрaдoнaчeлник Бeoгрaдa Синишa Maли и министaр прoсвeтe Mлaдeн Шaрчeвић пoтписaли су дaнaс Спoрaзум o сaрaдњи нa рeкoнструкциjи и прoширeњу издвojeнoг oдeљeњa Oснoвнe шкoлe „Joвaн Joвaнoвић Змaj” у насељу Звeчка кoд Oбрeнoвцa, a кojи прeдвиђa и изгрaдњу фискултурнe сaлe, кojу ћe тaj oбjeкaт први пут дoбити пoслe вишe oд 30 гoдинa пoстojaњa.]]> mali_duskic@yahoo.com (Administrator) <br /> <br /> Дoгaђajу су присуствoвaли и сeкрeтaр зa oбрaзoвaњe и дечју заштиту Грaдa Бeoгрaдa Слaвкo Гaк и прeдсeдник општинe Oбрeнoвaц Mирoслaв Чучкoвић, кao и в.д. дирeктoрa Jeдиницe зa упрaвљaњe прojeктимa у jaвнoм сeктoру д.o.o Вeснa Вaндић, кoja je трeћи пoтписник спoрaзумa.<br /> <br /> Maли je истaкao дa je oвaj спoрaзум, кojи je дeo „Прoгрaмa мoдeрнизaциje шкoлa”, вeoмa вaжaн зa грaд Бeoгрaд, jeр ћe oмoгућити пoтпуну рeкoнструкциjу oснoвнe шкoлe у насељу Звeчка, кao и изгрaдњу чeтири нoвe учиoницe и фискултурнe сaлe пoслe вишe oд 30 гoдинa.<br /> <br /> Oн je нajaвиo и рeкoнструкциjу и нaдoгрaдњу Пeтe eкoнoмскe шкoлe у Рaкoвици, штo je тaкoђe прeдвиђeнo дaнaс пoтписaним спoрaзумoм, и пoдсeтиo дa je прoшлe гoдинe Грaд Бeoгрaд у aдaптaциjу и сaнaциjу вишe шкoлa улoжиo вишe oд 230 милиoнa динaрa.<br /> <br /> – Сa тим aктивнoстимa нaстaвљaмo и oвe гoдинe. Tрeнутнo сe рaди рeкoнструкциja чeтири шкoлe у Бeoгрaду. У Бeгaљици ћe oснoвнa шкoлa бити гoтoвa пoлoвинoм сeптeмбрa, дoк сe извoдe рaдoви у шкoлaмa у Mириjeву, Чукaрици и Грoцкoj. Taкoђe пoкушaвaмo дa oбeзбeдимo срeдствa зa oбнoву jeднe зeмунскe шкoлe – укaзao je грaдoнaчeлник.<br /> <br /> Oн je нajaвиo и дa je у тoку изрaдa прojeктa зa изгрaдњу нoвe oснoвнe шкoлe у Лeштaнимa, пoслe чeгa ћe сe, зajeднo сa Кaнцeлaриjoм зa oбнoву, крeнути у рeaлизaциjу, a свe сa циљeм, кaкo je истaкao, дa сe нaшoj дeци oбeзбeдe штo бoљи услoви зa oбрaзoвaњe.<br /> <br /> Maли јe зaхвaлиo Влaди Србиje нa дoбрoj сaрaдњи, пoдсeтивши дa сe зajeднo сa Mинистaрствoм прoсвeтe, нa нивoу Бeoгрaдa спрoвoди прoгрaм „Mрeжa шкoлa”.<br /> <br /> –Tрeнутнo сe у oквиру тoг прojeктa извoди рeкoнструкциja три oснoвнe шкoлe, кoje трeбa дa oбeзбeдe 200 мeстa зa прeдшкoлцe, a свe у циљу пoвeћaњa мeстa у бeoгрaдским вртићимa и смaњeњa листa чeкaњa – истaкao je грaдoнaчeлник и нajaвиo рeкoнструкциjу joш пeт шкoлa сa истим циљeм.<br /> <br /> Maли јe зaхвaлиo и прeдсeднику општинe Oбрeнoвaц нa дoбрoj сaрaдњи, пoдсeтивши дa je прoшлe гoдинe oтвoрeнa нoвa шкoлa у мeсту Пoљaна.<br /> Шaрчeвић je дoдao дa врeднoст рaдoвa изнoси 1,3 милиoнa eврa, a свe сa циљeм дa сe дeци и у пeрифeрним дeлoвимa грaдa oбeзбeдe услoви кao у цeнтру. Oн je истaкao дa сe трeнутнo рaди нa вишe oд 60 сaлa и 300 шкoлa у Србиjи.</p> <p><img src="images/fotografije/viber%20image111.jpg" alt="viber image111" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="450" height="300" /><br /> </p> <p>Данас је велики дан за насеље Звечка, данас је велики дан за Обреновац. Желим да се захвалим у име свих грађана Звечке градоначелнику Синиши Малом и министру Шарчевићу што су данас са нама и што су потписници овог споразума као гарант да ће ово насеље добити фискултурну салу. Ми смо 19. јануара ове године имали састанак као председници општине са министром и ја сам тада рекао да сам одушевљен на који се он начин спрема да изврши реформе што у сектору образовања, самом систему образовања и у инфракстуктури образовања. Тада сам изјавио симболично да је он наш булдожер реформи у целој Влади и суштински је тај булдожер сада овде да покрене прави булдожер који ће изградити нову школу и нову фискултурну салу. На територији наше општине нисмо имали у четри школе фискултурне сале, у центру града у Првој обреновачкој школи је општина одвојила од својих средстава новац да се заврши фискултурна сала коју је председник Александар Вучић заједно са градоначелником Синишом Малим отворио. После тога је скупштина града финансирала фискултурну салу у Грабовцу , то је сјајан објекат који већ неколико месеци на употреби малишанима. Овде је трећи објекат који нема фискултурну салу и то нам ради Министарство просвете и следеће године планирамо&nbsp; основну школу "Никола Тесла " &nbsp;у Скели, то ћемо урадити заједно са градом Београдом.&nbsp; Овом прилоком желим да захвалим градоначелнику за свако наше обданиште и они који су били у поплави и они који се сад нови граде су део његовог програма , и што никада није заборавио ова насеља што имају близо 10 хиљада становника која су далеко од Теразија,а нису далеко од његових очију.- рекао је председник општине Мирослав Чучковић.</p> <p>Желим да изразим велико задовољство у име колектива основне школе "Јован Јовановић Змај", наших ученика, њихових родитеља, наравно свих грађана Месне заједнице Звечка. Данас је јако важан дан, на који већ годинама чекамо на реконструкцију школе и изградњу фискултурне сале. Данас је потписан уговор, наредна школаска година ће бити у новом амбијенту. То је веома важно јер доста деце из Звечке долази у нашу матичну школу због фискултурне сале јер се све више деце бави спортом. Ово је велика инвестиција,потпуна реконструкција постојећег објекта. - рекла је директорка школе Вера Ђорђевић</p> <p>Рaдoви у издвojeнoм oдeљeњу у Oснoвнoj шкoли „Joвaн Joвaнoвић Змaj” у насељу Звeчка крeћу дo крaja нoвeмбрa из „Прoгрaмa мoдeрнизaциje шкoлa”, чиja je срeдстaвa oбeзбeдилa Eврoпскa инвeстициoнa бaнкa.</p> Wed, 16 Aug 2017 15:12:10 +0000 Нови садржаји програма "Обреновачко лето" http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6178:---q-q&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6178:---q-q&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 1016150 285972781548065 728128298 nУ седмој недељи "Обреновачког лета" публици ће бити представљени бројни културни програми. ]]> mali_duskic@yahoo.com (Administrator) </div> <div>&nbsp;</div> <div>У четвртак, 17. августа , на летњој сцени под платанима у 20 часова представа "Папагај" Данила Киша.&nbsp;</div> <div>Концерт домаће групе "Холстерол" наступиће у петак 18. августа такође на сцени под платанима.</div> <div>Плесно вече "L-Dance" &nbsp;студио Лидије Букуровић одржаће се у сботу 19.08. са почетком у 20 часова.&nbsp;</div> <div> <p>Програм је осмишљен као летња фестивалска манифестација, која има за циљ да представи различите форме уметничког стваралаштва, од визуелних уметности, преко дизајна, музичких дешавања, позоришних и извођачких уметности.&nbsp;</p> <p>Техничку подршку и реализацију програма пружају запослени у Спортско - културном центру ,,Обреновац" . У случају временских неприлика програм се не одлаже већ се реализује у позоришној сали СКЦ - а.</p> <p>Улаз на све догађаје током целог лета је бесплатан.</p> </div> Tue, 15 Aug 2017 11:35:58 +0000 Безбедан повратак са "Beer festa" http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6177:---qbeer-festaq&catid=44:2009-02-21-20-54-35&Itemid=361 http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6177:---qbeer-festaq&catid=44:2009-02-21-20-54-35&Itemid=361  
Добра музика, алкохол и вожња не иду заједно и из тог разлога Градска општина Обреновац другу годину за редом организује додатну аутобуску линију која ће у току "Beer festa" превозити наше суграђане од Београда до Обреновца. ]]> mali_duskic@yahoo.com (Administrator) </div> <div dir="auto">Први аутобуски полазак биће 17. августа у 2 часа после поноћи,&nbsp; а последњи ће бити 21. августа такође у 2 часа после поноћи то ће бити укупно 5 полазака за време одржавања фестивала. Препознали смо интересовање наших младих суграђана који воле тај фестивал, када год одете на тај фестивал увек можете да видите велики број наших Обреновчана који су љубитељи пива и квалитетне музике. Из тог разлога желели смо да наставимо са традицијом коју смо започели прошле године - рекао је члан Већа ГО Обреновац Милош Станојевић.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Фестивал пива организује се од 16. до 21. августа на београдском Ушћу, а аутобуси до Обреновца крећу са главне Железничке станице.</div> Mon, 14 Aug 2017 20:32:08 +0000 Изградња подрумских просторија у Старој општини http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6176:2017-08-14-14-22-38&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6176:2017-08-14-14-22-38&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 image-0-02-05-0f4407fc77849e69bf4470c0ebb5055479fff136a9f518a664ffda6d54e7579a-VНакон рушења и добијања потребних дозвола почела је изградња новог мултифункционалног центра у улици Милоша Обреновића.Радове је са својим сарадницима обишао председник Градске општине. ]]> mali_duskic@yahoo.com (Administrator) </p> <div dir="auto">Ово је специјална технологија, као и пре једног века, права уметност - рекао је председник општине Мирослав Чучковић.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Радови на изградњи подрумских просторија требало би да буду завршени до краја августа. Вредност уговорених радова је 6 милиона и 100 хиљада динара.</div> <div dir="auto">Током извођења с обзиром да радимо реконструкцију у старом градском језгру имали смо неколико изненађења и морали смо да мењамо технологију извођења у ходу што нас је мало успорило. Оно што са аспекта архитектуре и грађевине представља специфичност на овом објекту је конструкција самог подрума, уз помоћ сводова и лукова то је један од сегмената објекта који је од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда као обавеза која треба да се реватилизује и оживи.&nbsp; Друга специфичност објекта ће нас сачекати у другој фази извођења радова, а то је враћање изворног изгледа и комлетне фасадне пластике. -рекла је Снежана Чоловић испред Јавног предузећа за изградњу Обреновца.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><img src="images/fotografije/image-0-02-05-ff28ccac41cad39a6995a2020493d5c89f00bf54edba99676975038e42171396-V.jpg" alt="image-0-02-05-ff28ccac41cad39a6995a2020493d5c89f00bf54edba99676975038e42171396-V" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="450" height="338" /></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Нови мултифункционални центар у зони приземља имаће вишенаменски простор баш као и онај на спрату. Зато грађани могу да дају идеје на који би начин највише могао да се искористи овај простор .</div> <div dir="auto">Битно је рећи да када се заврши објекат и када га приведемо намени консултоваћемо грађане шта би овде требало да постоји. Или ћемо направити уметничку галерију или ће то бити простор за неку другу намену,&nbsp; важно је то да ћемо прихватати сугестије грађана. Упућејем апел грађанима одавде док се објекат ради да размишљају шта уствари желе да овде буде - рекао је члан Већа Предраг Јовановић.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">До недавно у згради старе општине живеле су ромске породице. Општина Обреновац се потрудила да тим људима обезбеди адекватан смештај. а на овом месту се сад гради један центар који ће Обреновцу донети нешто што је лепо,и угодно. Апелујем на грађане,&nbsp; на родитеље деце који су овде живели,&nbsp; а сад живе у зградама код "Црне тачке" да своју децу не шаљу да просе, примећено је да се деца баве просјачњем. Ако Центар за социјални рад у Обреновцу нема могућност да спречи то просјачење општина ће пронаћи мере да то искорени - рекао је заменик председника Скупштине ГО Обреновац Милорад Јанковић.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Обреновац ће поново имати лепе објекте као што је некад имао у старој чаршији.</div> Mon, 14 Aug 2017 14:16:23 +0000 Турнеја фолклорног ансамбла у Тунису http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6175:2017-08-14-11-42-48&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6175:2017-08-14-11-42-48&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 Photo 5Чланови Фолклорног ансамбла и Народног оркестра Центра за очување традиције и културе ,,Термоелектране Никола Тесла'' из Обреновца су у периоду од 18. јула до 8. августа 2017. године боравили у Републици Тунис на позив Министарства спољних послова и Министарства културе Републике Тунис, а под покровитељством амбасада двеју пријатељских земаља. У току свог двадесетдводневног боравка у Тунису, чланови Центра су богату и разноврсну српску традицију и културу достојно презентовали кроз песму и игру, узевши учешће на дванаест престижних фестивала уметничког стваралаштва у дванаест највећих градова широм ове, нама пријатељске, земље. ]]> mali_duskic@yahoo.com (Administrator) </p> <p align="JUSTIFY">Током двадесетдводневног боравка у Тунису Министарство културе Републике Тунис&nbsp;је организовало свечани пријем за све чланове Центра,&nbsp;а делегацију Министарства културе Републике Тунис су предводили шеф кабинета Министра културе господин Сеиф Таршуни и госпођа Фајка Лајани - директорка Сектора за билатералну сарадњу у области културе и конзуларне послове. Том приликом је представницима Министарства културе уручен позлаћени Бели Анђео - симбол свеколиког мира и део композиције Мироноснице на Христовом гробу из манастира Милешеве из 13. века. На одржаном састанку у свечаној сали Министарства културе, госпођа Лајани је оценила турнеју Фолклорног ансамбла и Народног оркестра Центра врло успешном, и обећала наставак и унапређење сарадње двеју земаља у наредном периоду.</p> <p align="JUSTIFY"><img src="images/fotografije/Photo%207.jpg" alt="Photo 7" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="450" height="300" /></p> <p align="JUSTIFY">Амбасада Републике Србије у Тунису, на челу са Његовом Екселенцијом господином Николом Лукићем, је током боравка чланова Центра у Тунису приредила свечани пријем у просторијама Амбасаде, током којег су&nbsp;чланови Центра&nbsp;ближе информисали амбасадора Републике Србије о својој културној мисији, као и о тридесетосмогодишњем успешном раду многобројних генерација Центра на пољима очувања српског културног наслеђа.&nbsp;</p> <p align="JUSTIFY">Захваљујући несебичном залагању целокупног особља Амбасаде Републике Србије у Тунису организована је&nbsp;посета српском војничком гробљу у Бизерти. На тај начин члановима Центра се пружила својеврсна прилика да одају почаст српским војницима који су бранили и гинули за своју отаџбину, бранећи је храбро и достојанствено од окупатора у тренуцима њене најтеже историје. Посета српском војничком гробљу заувек ће бити урезана у сећањима свих чланова Центра који су тог дана, далеко од своје домовине, на гробовима&nbsp;својих предака отпевали чувану песму ,,Тамо далеко''&nbsp;, присетивши се свих тешких&nbsp;тренутака&nbsp;које је&nbsp;српски народ&nbsp;вековима проживљавао борећи се само за једну једину ствар - слободу.&nbsp;Истог дана, након посете српском војничком гробљу у Бизерти, приређен је свечани концерт у предграђу Бизерте – Мензел Бургиби, коме је присуствовао амбасадор Реп. Србије Њ. Е. господин Лукић и делегација Министарства културе Републике Тунис.</p> <p align="JUSTIFY">Током&nbsp;боравка у Републици Тунис, чланови Центра су се осећали врло почаствованим грађанима Републике Србије, јер им је пружена својеврсна прилика да своју&nbsp;домовину представе на најбољи начин - кроз песму и игру,&nbsp;стичући непроцењива&nbsp;искуства и нова знања кроз&nbsp;упознавање са&nbsp;тунижанском културом, традицијом, обичајима и начином живота овог народа.</p> <p align="JUSTIFY">Културна мисија Центра у Тунису је прва у низу билатералних сарадњи двеју земаља у области културе, те се искрено надамо да ће културна мисија Центра значајно допринети унапређењу односа двеју земаља и на другим пољима.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 14 Aug 2017 11:39:46 +0000 Апел за кориснике "Цевке" http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6174:---qq&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6174:---qq&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214  
Најпопуларније место за одмор јесте такозвана цевка. Од прошле недеље ово место има нови изглед. Општина Обреновац је издвојила значајна средства да се простор иза хотела Обреновац уреди , тако да је купачима сада на располагању 17 нових тушева као и свлачионице. Надлежни ће наставити да одржавају извориште бањске воде, а на грађанима је да је чувају.]]> mali_duskic@yahoo.com (Administrator) </div> <div>&nbsp;</div> <div>Као и у случају бањског купатила где је Јавно предузеће за изградњу било носилац посла , ми смо варошко купатило преузели на даље одржавање и давање услуга нашим корисницима. Исто тако, када је у питању цевка овај објекат би требало до краја године такође да буде брига Јавно комуналног предузећа Обреновац где ћемо га ми и даље оплемењивати,&nbsp; наравно све у договору са Градском општином Обреновац -рекао је директор ЈКП Обреновац Зоран Лапчевић.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Да би ово велелепно здање остало у овом стању у каквом је и предато нашим грађанима на употребу ми ћемо имати службу обезбеђења која ће у ноћним часовима чувати ово здање, а ставићемо и видео надзор да би у случају ако неки несавесни грађанин нансесе штету могли то и да санкционишемо - рекао је члан Већа ГО Обреновац Александар Богићевић.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Поред овако лепог уређеног комлекса јако смо водили рачуна о ситницама,&nbsp; па смо поставили сталак за бицикле како би наши суграђани могли то да користе и стубне канте како би грађани који користе популарну цевку могли уредно да одложе свој отпад. Такође, желим да апелујем да сви заједно урадимо много тога да сачувамо овакву цевку. Желим да најавим да ће бити постављено пет смрчака , дечије игралиште поред саме цевке, безбедна тартан подлога где ће бити нешто од садржаја за децу. И тиме ћемо фактички ову фазу довести до краја. -рекао је члан Већа ГО Обреновац&nbsp; Милош Станковић.</div> <div>&nbsp;</div> <div>У другој фази биће изграђени базени са термалном водом и у трећој фази приступна саобраћајница и паркинг места.</div> Mon, 14 Aug 2017 11:02:19 +0000 Програм за недељу и понедељак - Међународни сусрети у Обреновцу http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6172:2017-08-13-15-35-08&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6172:2017-08-13-15-35-08&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 Програм за недељу и понедељак традиционалне манифестације Међународни сусрети у Обреновцу 2017. године погледајте у наставку:]]> mali_duskic@yahoo.com (Administrator) </p> <p>Недеља 13.08.2017.</p> <p>-од 20,00 часова наступ:</p> <p>Фолклорна група“УДРУЖЕЊА ЖЕНА МАКРИХОРИ“-Лариса,Грчка</p> <p>(SYLLOGOS GYNAIKON MAKRYCHORIOU-Larisa,Grcka)</p> <p>Фолклорни ансамбл“НАШЕНЦИ“-Стара Загора,Бугарска</p> <p>(NASHENCI,Stara Zagora-Bugarska)</p> <p>АНИП“КРУНА“Стублине-В.Поље</p> <p>КУД СКЕЛА Скела</p> <p>&nbsp;</p> <p>Понедељак 14.08.2017</p> <p>-од 20,00 часова наступ:</p> <p>Фолклорна група САВА-Крањ,Република Словенија</p> <p>Фолклорни ансамбл БИСТРАНЧАН из Бистре-Република Словачка</p> <p>(Folklore ensamble BYSTRANCAN-Slovakia)</p> <p>(Folklorna grupa SAVA-Kranj,Republika Slovenija)</p> <p>ЦОТК „ТЕНТ“Обреновац</p> Sun, 13 Aug 2017 15:32:33 +0000 Сава насеље добило ново игралиште http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6171:2017-08-12-19-31-53&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 http://obrenovac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6171:2017-08-12-19-31-53&catid=37:2009-01-30-23-14-12&Itemid=214 20708424 1264416720352027 9100795618826094208 nДечија радост забележена је и у насељу Сава јер је његова зелена површина обогаћена омиљеним реквизитима малишана. Просторе за игру уредило је Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине општине Обреновац.
 
]]> mali_duskic@yahoo.com (Administrator) </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Поставили смо кућицу са тобоганом ,њихалице, клацкалице, љуљашке ,мобилијар је распоређен на две површине како би малишани имали простор за игру у читавом насељу. Поред тога средили смо спортски терен за кошарку и поставили смо нови мобилијар,&nbsp; у питању су нове канте и клупе - рекла је Маријана Џомбић испред Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Поред овог дечијег игралишта у наредном периоду планирамо исто да уредимо недалеко одавде у насељу Ројковац још једно игралиште, поред тог дечијег игралишта у плану нам је постављање мобилијара и за старије суграђане. Ово је један од примера како Месна заједница Рвати сарађује са јавним предузећима и са Градском општином која нам излази у сусрет -рекао је председник Месне заједнице Рвати Урош Шормаз.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><img src="images/fotografije/20729725_1264416797018686_6032201215618824765_n.jpg" alt="20729725 1264416797018686 6032201215618824765 n" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="450" height="800" /></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Данас се у целом свету обележава Међународни дан младих и са овог игралишта желимо да пошаљемо две поруке, прва је да је доказ када млади добију шансу као што је младо руководство у Јавном предузећу за заштиту и унапређење животне средине и младо руководство у Месној заједници,&nbsp; да све жеље становника могу бити остварене са обзиром на њихову заједничку посвећеност. И Уроша, Маје и Славка и свих осталих људи који су и у Савету месне заједнице и у јавном предузећу и да на тај начин можемо пружити прилику за ову другу поруку, а то је да &nbsp;апелујемо на младе брачне парове да се опредељују на што је могуће више деце, а ми ћемо свако наше насеље оплеменити са оваквим мобилијаром и пружити прилику да млади и стари могу да уживају са својим унуцима и са својом децом и просторима испред својих зграда &nbsp;и да тај начин заједно развијамо Обреновац,&nbsp; јер будућност Обреновца јесу ова деца и јесу млади људи на руководећим положајима и ја сам као председник поносан на све то- рекао је председник општине Мирослав Чучковић.</div> Sat, 12 Aug 2017 19:25:15 +0000